Chào BS. Cháu nhà em bị mẫn ngứa.đã hơn 1 tháng rồi mà không khỏi mong BS xem giúp.mẹ bé củng bị.bé 12 tháng vẫn còn ti mẹ.