Kiểm tra sức khoẻ
Tư vấn

Kiểm tra sức khoẻ

Bác sĩ, Tiến Sĩ Trần Thanh Trí

Trưởng khoa Gan Mật Tụy và Ghép Gan

Bệnh viện Nhi Đồng 2 HCM