Tư vấn các bệnh ung thư
Tư vấn

Tư vấn các bệnh ung thư

Bác sĩ, Tiến sĩ LÊ THANH DŨNG

Chuyên khoa ung thư

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức