Tư vấn các bệnh tiêu hoá ở trẻ
Tư vấn

Tư vấn các bệnh tiêu hoá ở trẻ

Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh

Phó khoa gan mật tuỵ - ghép gan

Bệnh viện Nhi Đồng 2 HCM