Hỗ Trợ Bệnh nhân Tim Mạch
Tư vấn

Hỗ Trợ Bệnh nhân Tim Mạch

Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Huy Dũng

Chuyên hiếm muộn, bệnh phụ khoa, khám thai , mổ u xơ … khám tiền mãn kinh tại Bệnh viện Từ Dũ