Hỗ Trợ Bệnh nhân Tim Mạch
Tư vấn

Hỗ Trợ Bệnh nhân Tim Mạch

PGS.TS.BS.Hoàng Anh Tiến

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ