Hỗ Trợ Bệnh nhân Da Liễu
Tư vấn

Hỗ Trợ Bệnh nhân Da Liễu

Bác sĩ Ck1 Thạch Văn Toàn

Bác sĩ điều trị tại Khoa Da liễu-Thẩm mỹ da liễu

Bệnh viện Đại học T Dược TP.HCM