BÁC ƠI CON ĐI KHÁM RỒI CON BỊ VIÊM TAI GIỮA VÀ VÊM XOANG CẤP MỦ UỐNG THUỐC XONG CÁC BÁC SĨ BẢO CON KHỎI RỒI VÀ CHỈ CẦN XỊT MŨI THÔI NHƯNG TAI CON VẪN CHẢY NƯỚC Ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ